泰国游览以及体育部长科甘·瓦他那朗恭(Kobkarn Wattanavrangkul)12月21日暗示 ,泰国将在2017年主推体育游览、东盟游 、医疗保健游览、婚礼游、海上游览等5类主题游览 。  科甘说,到场体育运动对于身心有利,而且外国旅客赴泰到场体育运动一般要在泰国逗留。鉴于此 ,当局今朝正在起劲推广体育游览项目,来岁会有更多国际马拉松等相干项目。泰国游览业的年夜客户中国的游览公司已经与泰国游览局互助推出马拉松游览团 。  谈到东盟游,科甘暗示 ,泰国将增强泰国与周边国度的交通接洽 ,包孕开通毗连泰国普吉与柬埔寨西哈努克港 、越南富国岛的交通船,同时开通由泰国飞往柬埔寨、老挝、缅甸 、越南各个都会的航班,便于旅客一次性去更多的国度。  此外 ,科甘提到,当局将连续推广“当地体验”,此中将着重推广“追随先王的萍踪游览” 、火车游、无障碍游览、夜游等 ,让旅客深切接触泰国文化,体验平易近情。  据先容,截至12月18日 ,泰国本年已经迎来外国旅客3118万人次,比去年同期增加9.26% 。阳泉货运网有限公司
【读音】: tài guó yóu lǎn yǐ jí tǐ yù bù zhǎng kē gān ·wǎ tā nà lǎng gōng (Kobkarn Wattanavrangkul)12yuè 21rì àn shì ,tài guó jiāng zài 2017nián zhǔ tuī tǐ yù yóu lǎn 、dōng méng yóu 、yī liáo bǎo jiàn yóu lǎn 、hūn lǐ yóu 、hǎi shàng yóu lǎn děng 5lèi zhǔ tí yóu lǎn 。  kē gān shuō ,dào chǎng tǐ yù yùn dòng duì yú shēn xīn yǒu lì ,ér qiě wài guó lǚ kè fù tài dào chǎng tǐ yù yùn dòng yī bān yào zài tài guó dòu liú 。jiàn yú cǐ ,dāng jú jīn cháo zhèng zài qǐ jìn tuī guǎng tǐ yù yóu lǎn xiàng mù ,lái suì huì yǒu gèng duō guó jì mǎ lā sōng děng xiàng gàn xiàng mù 。tài guó yóu lǎn yè de nián yè kè hù zhōng guó de yóu lǎn gōng sī yǐ jīng yǔ tài guó yóu lǎn jú hù zhù tuī chū mǎ lā sōng yóu lǎn tuán 。  tán dào dōng méng yóu ,kē gān àn shì ,tài guó jiāng zēng qiáng tài guó yǔ zhōu biān guó dù de jiāo tōng jiē qià ,bāo yùn kāi tōng pí lián tài guó pǔ jí yǔ jiǎn pǔ zhài xī hā nǔ kè gǎng 、yuè nán fù guó dǎo de jiāo tōng chuán ,tóng shí kāi tōng yóu tài guó fēi wǎng jiǎn pǔ zhài 、lǎo wō 、miǎn diàn 、yuè nán gè gè dōu huì de háng bān ,biàn yú lǚ kè yī cì xìng qù gèng duō de guó dù 。  cǐ wài ,kē gān tí dào ,dāng jú jiāng lián xù tuī guǎng “dāng dì tǐ yàn ”,cǐ zhōng jiāng zhe zhòng tuī guǎng “zhuī suí xiān wáng de píng zōng yóu lǎn ”、huǒ chē yóu 、wú zhàng ài yóu lǎn 、yè yóu děng ,ràng lǚ kè shēn qiē jiē chù tài guó wén huà ,tǐ yàn píng yì jìn qíng 。  jù xiān róng ,jié zhì 12yuè 18rì ,tài guó běn nián yǐ jīng yíng lái wài guó lǚ kè 3118wàn rén cì ,bǐ qù nián tóng qī zēng jiā 9.26%。