2016法国游览主题推广分享会日前于北京法国驻华年夜使官邸进行 。法国驻华年夜使顾山(Maurice Gourdault-Montagne)师长教师在出席分享会时暗示 ,跟着中国旅客对于法国的相识慢慢深切 ,其萍踪已经遍布法国各地域,并但愿到访鲜为人至的地域、景点 。顾山并重申,法国驻华使领馆已经经采纳了签证简化政策 ,此中包孕在中国开设15个签证中央 、推出团队48小时出签等办法 ;同时,部门法国游览机谈判企业也已经开启人平易近币借记卡以及手机付出功效,年夜年夜利便中国旅客的出行。安保方面 ,为振兴法国游览市场,法外洋交及国际成长部部长近期公布将拨款1500多万欧元保障旅客安全,其举措包孕在重点区域加装摄头 、增强闻名大众文化景点以及节庆勾当时期的安保办法、在游览景点调派巡逻警队、推出可以帮忙差人用30种语言处置惩罚报案的软件等。阳泉货运网有限公司
【读音】: 2016fǎ guó yóu lǎn zhǔ tí tuī guǎng fèn xiǎng huì rì qián yú běi jīng fǎ guó zhù huá nián yè shǐ guān dǐ jìn háng 。fǎ guó zhù huá nián yè shǐ gù shān (Maurice Gourdault-Montagne)shī zhǎng jiāo shī zài chū xí fèn xiǎng huì shí àn shì ,gēn zhe zhōng guó lǚ kè duì yú fǎ guó de xiàng shí màn màn shēn qiē ,qí píng zōng yǐ jīng biàn bù fǎ guó gè dì yù ,bìng dàn yuàn dào fǎng xiān wéi rén zhì de dì yù 、jǐng diǎn 。gù shān bìng zhòng shēn ,fǎ guó zhù huá shǐ lǐng guǎn yǐ jīng jīng cǎi nà le qiān zhèng jiǎn huà zhèng cè ,cǐ zhōng bāo yùn zài zhōng guó kāi shè 15gè qiān zhèng zhōng yāng 、tuī chū tuán duì 48xiǎo shí chū qiān děng bàn fǎ ;tóng shí ,bù mén fǎ guó yóu lǎn jī tán pàn qǐ yè yě yǐ jīng kāi qǐ rén píng yì jìn bì jiè jì kǎ yǐ jí shǒu jī fù chū gōng xiào ,nián yè nián yè lì biàn zhōng guó lǚ kè de chū háng 。ān bǎo fāng miàn ,wéi zhèn xìng fǎ guó yóu lǎn shì chǎng ,fǎ wài yáng jiāo jí guó jì chéng zhǎng bù bù zhǎng jìn qī gōng bù jiāng bō kuǎn 1500duō wàn ōu yuán bǎo zhàng lǚ kè ān quán ,qí jǔ cuò bāo yùn zài zhòng diǎn qū yù jiā zhuāng shè tóu 、zēng qiáng wén míng dà zhòng wén huà jǐng diǎn yǐ jí jiē qìng gōu dāng shí qī de ān bǎo bàn fǎ 、zài yóu lǎn jǐng diǎn diào pài xún luó jǐng duì 、tuī chū kě yǐ bāng máng chà rén yòng 30zhǒng yǔ yán chù zhì chéng fá bào àn de ruǎn jiàn děng 。