“1986-2016崔健滚动三十巡回演唱会”第二站,将于12月24日登岸深圳湾体育中央——“春茧”体育馆 ,今朝门票发卖火爆。阳泉货运网有限公司
【读音】: “1986-2016cuī jiàn gǔn dòng sān shí xún huí yǎn chàng huì ”dì èr zhàn ,jiāng yú 12yuè 24rì dēng àn shēn zhèn wān tǐ yù zhōng yāng ——“chūn jiǎn ”tǐ yù guǎn ,jīn cháo mén piào fā mài huǒ bào 。